Guldet blev gravet ned - måske

Guldet blev gravet ned – måske

 

Mange gode idéer fik ikke nok tid til behandling på kultur-workshop

 

Det var på flere måder berigende at tage del i årets udgave af Kultur Kompasset. Det er kulturudvalget og kulturforvaltningens invitation til alle borgere og frivillige foreninger til at bringe de gode og bedste idéer i spil til handleplanen for Sønderborgs kulturstrategi 2019.

 

Den strategi kaldes også KulturKompasset og rækker frem mod 2025.

Det var dejligt at se 80 idéfyldte mennesker fra hele kommunen møde op i MultiKulturhuset for at dele deres bud på en bedre fremtid for kulturlivet.

 

Og det var dejligt at opleve de 80 menneskers iver efter at dele idéerne med hinanden over bordene fire og fire. Først i en seks minutters individuel idéstorm, så korte forklaringer til hinanden og derefter et fælles valg af den ene idé.

 

Således fortsatte aftenen i tre runder med hvert sit tema: Et godt sted at leve. Stærkt kulturmiljø på tværs. Hotspot for børn og unge.

 

Dyr mangel på tid

Der blev da også bragt uddybede idéer videre til kulturforvaltningen, som skal se dem nærmere efter i sømmene sammen med politikerne, så nogle af dem måske føres ud i livet i 2019.

 

Meen – og der er et men – der lå 10 gange så mange overskrifter på idéer tilbage som vragrester efter redningen af de få forslag. De vil alle blive noteret, men medarbejderne får svært ved at tyde, hvad der kan ligge i de mange ubearbejdede forslag om f.eks. gratis transport til kulturevents, gratis adgang for børn og unge, musikalsk koncert på vandet, kommunal adgang til lokaler/huse til unge ud over Sønderborg og asfaltbal.

Tidspresset i idé-workshoppen betyder, at en eller flere reelt visionære idéer til nye initiativer, der kunne styrke kulturlivet i alle kommunens hjørner, ikke fik den udviklende behandling, de kunne fortjene.

Tiden til at fremlægge og diskutere de enkelte idéer var bare alt for kort og stresset til at folde de vigtigste idéer kvalificeret ud. Derfor vil de aldrig kunne komme på tale til den kommende handlingsplan.

 

Den stramme tidsplan er et vigtigt minus at pege på efter en ellers god og vigtig aften. Deltagerne fik ikke tid nok til at gå i dybden med forslagene.

 

Tidspresset betyder også, at en eller flere reelt visionære idéer til nye initiativer, der kunne styrke kulturlivet i alle kommunens hjørner, ikke fik den udviklende behandling, de kunne fortjene.

 

Lav længere workshop

I den store stak sedler kunne talrige gode forslag til borgerinvolvering nemt ligge og glimte som guld uden at blive set og udviklet.

 

Derfor lyder mit forslag til kulturpolitikere, kulturforvaltning og foreningsaktive:

 

Gør frivilligdagen for KulturKompasset 2019 til en længere workshop enten en lørdag kl. 10-16 eller en torsdag kl. 17-22. Det tror, jeg mange af os frivillige gerne vil bruge tiden på.

 

I workshoppen får alle idéer med- og modspil samt god tid til at blive udviklet eller afviklet i flere omgange i løbet af tidsrummet.

 

En udvidet workshop vil også have den effekt, at frivillige fra vidt forskellige foreningstyper får mulighed for at danne nye netværk ved fokuseret at drøfte idéerne på kryds og tværs i løbet af workshoppen.

 

Derfor en opfordring til kulturpolitikerne:

 

  • Hav modet til at afprøve et eller flere af de bedst bearbejdede forslag til kulturliv fra KulturKompas 2018 aftenen i virkeligheden
  • Planlægge KulturKompas workshoppen 2019 som en workshop med langt bedre tid

 

Uanset de gode idéer lykkes eller ej, bør I honorere de frivilliges vilje til at levere innovativ tænkning og tid ved at give dem bedre vilkår til at drøfte idéerne grundigt. Til alle parters tilfredshed.

Skrevet af Steen Bille

KulturKompasset  2025

 

Med Kulturkompasset som overordnet strategi sigter Sønderborg imod at nå

Kulturkompassets vision om Sønderborg i 2025.

 

Det er et dynamisk værktøj, hvor fokuspunkter revideres i hver byrådsperiode, og årlige handlingsplaner udvikles i samarbejde med kulturaktører og

borgere.

 

Dermed vil Kulturkompasset sikre, at kommunen er med fremme i den demokratiseringsproces, som finder sted overalt i samfundet.

 

Den årlige workshop for frivillige foreningsfolk og borgere skulle give politikere og kulturforvaltning gode idéer at lave en handleplan for kulturlivet i 2019.

 

80 borgere deltog i en idé-workshop den 22.  november 2018.

Kontakt os

8300 Odder

 25 67 51 86


KulturHub.dk

KulturHub.dk er en forening, der ønsker at skabe varierede kulturaktiviteter og -events i Odder Kommune.


Kontingent:  Èn person      kr.

Kontingent:  En husstand  kr.


Reg.  - kontonr.