Fra generalforsamlingen den 26. marts
KulturHub Odder stod bag 17 kulturtilbud i 2023
KulturHub Odder kom afslappet igennem sin tredje generalforsamling tirsdag den 26. marts 2024

Såvel kasserer Henning Dinsen, suppleant Anni Trier og revisor i Hans Mogensen blev genvalgt.

Formanden Steen Bille fremlagde beretningen og sagde bl.a.:

  • KulturHub Odder har været vært for 17 events i 2023 med i alt 378 deltagere, tre gange så mange som åsret før

  • Vores kulturtilbud viser stor mangfoldighed fra virksomhedsbesøg og vinylaftener for mænd over kulturhistoriske gåture uden for Odder til fortælleaftener om lokale temaer og nørkleaftener.

  • I 2023 udgjorde de fire frivillige bag KulturHub Odder sammen med fire andre frivillige kunstgruppen i Stafet for Livet Odder. Vi kontaktede kunstnere, fik doneret kunst, fremstillet et katalog med samtlige værker, der også blev udstillet tre steder inden auktionsdagen i juni. 89.700 kr, samlede vi ind til Kræftens Bekæmpelse

  • Vi har 439 følgere på Facebook-siden, en fremgang på 51 og 213 følgere på Instagram, en frem,gang på 10

  • Medlemstallet er fortsat beskedent: 16 individuelle, 10 husstands- og 1 firmamedlemskab

  • KulturHub Odder foreslog i januar 2023 forvaltning og politikere ved Odder Kommune, at foreningen var vært for en kultur- og idrætsfestival på åbningsdagen for Folkeparken. Det blev begejstret modtaget og åbningsfesten foregår den 24. maj 2024 kl. 15-18

 

Mor, far og tre småbørn var i Grønland 3 ½ år
Jane Nørgaard Gai fra Odder holder et foredrag om at flytte nordpå til et anderledes hverdagsliv