Kultur fortalt i et digt
2 minutters oplæg om kultur blev til digtoplæsning ved Rotary-møde

Steen Bille, formand for KulturHub Odder, læste sit 12 minutters startoplæg om kultur op som et langt digt ved Rotary Odders aftenmøde med temaet kultur. Og siden ved Salon 8300 i oktober-eventen.

Rotary havde inviteret syv kulturaktører til 1 1/2 times debatmøde med 70 deltagere om kulturens tilstand i Odder Kommune.

Fra venstre ses Tine Mynster som formand for Odder Kulturforening, Niels Christian Simmelgaard som kulturchef, Marianne Hundebøll som formand for Udvalg for Kultur og Fritid, Thomas Nørfeldt som  daglig leder af Biffen, Klaus Markmann som leder af Odder Museum, Susan Ingemann Andersen fra Pakhusforeningen og Steen Bille.

Læs Steen Billes digt om kultur herunder:

"Kultur?

Er det ikke noget, man bruger til at pudse møbler med?

Kulturliv?

Sig ordet igen:

Kulturliv

kultur giver liv

Livet har brug for kultur

finkultur, ja

men især hverdagskultur

dér

hvor mennesker mødes

sprælsk kultur

der kan give

andet end du forventer


I dén forstand

er kultur overalt

Det er fundamentet

det er værdier, normer, vaner, 

det er dér

hvor vi møder hinanden og er sammen


Men kulturliv

er osse

dét der arrangeres

for os

events, begivenheder

underholdning, medleven


Dét vi kender

opdager vi


kommer til


selv om fragmentering

af mediekommunikation

kan gøre blind

og kræver

mere aktiv

opsøgen end 

nogensinde


Gør kulturlivet 

synligt

Skab 

kulturhuset

den gammeldags central

med nyt indhold

alsidige aktiviteter

små fællesskaber

store fællesskaber

involvering

fælles annoncering


Stedet hvor alle

véd de kan

finde alt om

kulturlivet


Kulturtilbud

kulturoplevelser

fremmer det gode helbred - siger WHO 

forebygger psykiske og fysiske lidelser

øger livskvalitet

skaber og styrker

vigtige fællesskaber


I KulturHub Odder

tilbyder vi

alsidigheden

som princip

fotoudstilling….skovbadning….kulturhistoriske gåture…oplæsning og musik….anderledes koncerter….fortælleaftener…samtalesessions…gammeldags brevskrivning osv…

Lad mig runde af med to udsagn:

Tegneren Line Jensen siger:

'Kulturoplevelser bidrager med alt i mit liv. Jeg er konstant optaget af, hvad der rører mig, får mig til at tænke, giver mig ny viden og indsigt, trøster mig, glæder mig, får mig til at grine. Jeg tænker, at det er kulturen, der holder os oppe og binder os sammen'

Digteren Peter Laugesen - med rødder i Odder - skriver:

'Vi har brug for dét

der er noget andet og kommer

et andet sted fra


Vi kan ikke bare leve

med dét vi kender

og som er os

som vi altid har været


Det har vi ikke


Vi har brug

for dét, vi ikke er'


Besøg kulturen i sommerferien
7 tip til gode og anderledes kulturoplevelser