Om KulturHub Odder

KulturHub Odder er en forening, der ønsker at skabe varierede kulturaktiviteter og - events i Odder Kommune

KulturHub Odder

Strandbyvej 7, 8300 Odder
Tlf 25 67 51 86

Arbejdernes Landsbank

Kontonr. 5381 0263698

Primær kontaktmail

info@kulturhub.dk

CVR

41919191


Hvad er en Hub?

En hub er et centrum, et samlingssted eller en platform for en række innovative idéer, aktiviteter og handlinger, der placeres i hub'en og efter en diskussion sendes ud i omløb igen. I et evigt aktivt kredsløb.

Hensigten er, at tilbyde kulturinteresserede borgere oplevelser via éngangs og tilbagevendende kulturtilbud, det være sig stuekoncerter, matinésamtaler med kulturfolk, sommerevents, pop-up-udstillinger, oplæsninger og bogudgivelser.


Mulige arrangementer

  • Kulturhistoriske gåture

  • Sommerevents

  • Pop-up udstillinger

  • Oplæsninger

  • Matinéer

  • Koncerter

  • Kulturstafet

  • Fortælle events

  • og meget mere

Årgang 2021

På initiativ af Steen Bille og Anni Trier blev KulturHub Odder blev stiftet 22. januar 2021. Den stiftende generalforsamling foregik online, da corona restriktionerne ikke tillod os at mødes.

Bestyrelse

Vedtægter

Samarbejde

Vi ønsker at samarbejde med andre aktører i kulturens verden, primært i Odder Kommune

KulturHub Odder er en forening, der ønsker at arrangere og medarrangere en bred vifte af kulturaktiviteter for alle generationer for at styrke interessen for et aktivt kulturliv i Odder Kommune.

KulturHub Odder er en forening, der ønsker at samarbejde med andre aktører om aktiviteter og sparring om idéer, så KulturHub'ens initiativer funderes så bredt og spraglet som muligt.