Et positivt år for KulturHub Odder
Generalforsamling peger på fremgang for foreningen

Fin søgning til aktiviteterne og en stabil økonomi. Det er nogle af de konklusioner, KulturHub Odder kunne drage om året 2022 på foreningens anden generalforsamling.

På medlemssiden kan vi kun melde om 31 medlemmer, til gengæld deltog godt 130 ofte forskellige borgere i de syv events, vi var vært for i løbet af 2022.

Blandt de populære arrangementer var koncerten med Karen Troldborg på Saxild Strand Sundhed & Rekreation i samarbejdet med stedets leder. 60 oplevede den magiske drømmekoncert.

Også besøget hos tapetkunst Heidi Zilmer med 24 deltagere og vinylhistorier kun for mænd med de maksimale 20 deltagere var populære events.

Fire personer blev genvalgt

Generalforsamlingen bød også på et valg. Tre medlemmer af ledelsen var på valg, alle genopstillede og blev valgt igen:

Steen Bille som formand, Jytte Sørensen med bestyrelsesmedlem og Anni Trier som suppleant. Kasserer Henning Dinsen var ikke på valg. Desuden blev Hans Mogensen genvalgt som revisor.

Kunstudvalg samlede kunst ind

Vi nåede 388 følgere på foreningens Facebook-side og 194 følgere på vores Instagram-side.

Ud over foreningens kernearbejde overtog ledelsen af KulturHub Odder sammen med fire andre frivillige Kunstudvalget i Stafet for Livet Odder. Indsatsen gik ud på at kontakte kunstnere for at bede dem donere et værk til forårets kunstauktion, hente værkerne, producere et kunstkatalog, udstille værkerne tre steder og afvikle kunstauktionen sammen med aktionarius Finn Thranum.

Dét arbejde indbragte godt 85.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse. 

Desuden har formanden deltaget i den lokale debat om kultur og Centralhotellet, lavet og skrevet interviews med foreløbigt tre forskellige kunstnere om deress arbejde til kulturhub.dk.

Skrevet af Steen Bille


Fortælleaften om Ørting Mose
Livshistorier om lokalt hverdagsliv