Kom til valgmøde om kulturliv
Torsdag den 23. september kan du udfordre seks byrådspolitikere


Vær med til at udfordre de seks byrådspolitikeres holdninger til et aktivt kulturliv i kommunen ved KulturHub Odders valg- og debatmøde torsdag den 23.september kl. 19-21 i teatersalen på Centralhotellet i Odder.

Du kan sætte dit præg på politikerne efter deres korte oplæg. Her år alle fremmødte lejlighed til at spørge dem ud om deres holdninger og komme med egne erfaringer og synspunkter.

På valgmødet vil KulturHub Odder sammen med andre kulturaktive tage pulsen på politikernes holdninger til at udvikle og støtte et sprælsk kulturliv, morgendagens kulturtilbud, græsrodskultur og kommerciel kultur i hele kommunen.


Det er her du og i kommer ind i billedet. Tag en snak i din gruppe eller med dig selv om det du/I finder godt eller mindre godt i måden, politikerne håndterer kulturlivet i Odder Kommune.

Formulér nogle gode, konkrete, gerne skarpe spørgsmål ud fra jeres erfaringer og ønsker, og tag dem med til valgmødet, så politikerne må give nogle konkrete svar. 


Seks politikere fra partierne i Odder Kommunalbestyrelse har sagt ja til at deltage på mødet: Lone Jacobi (socialdemokratisk borgmesterkandidat og formand for  Børne-, Unge- og Kulturudvalget BUK), Lene Midtgaard (Venstre og medlem af BUK), Marianne Hundebøll (SF og medlem af BUK), Martin Mikkelsen (Det Konservative Folkeparti og medlem af BUK), Ditte-Marie Thejsen (Enhedslisten og hidtil medlem af BUK) og Tine Mynster (Radikale Venstre).

Borgmester Uffe Jensen, Venstre, ville gerne have deltaget, men er vært for et andet møde samtidig. Dansk Folkepartis kandidater deltager i et opstillingsmøde til Folketinget i Skanderborg.


Selv ønsker KulturHub Odder at pege på behovet for en mere aktiv og udadfarende støtte til varierede kulturaktiviteter i alle hjørner af kommunen. Foreningens egen hensigt er netop at skabe såkaldt “hverdagskultur med kvalitet”.


Følg os for opdateringer via vores hjemmeside kulturhub.dk eller via Facebook.


Teatersalen må rumme i alt 50 mennesker ifølge brandmyndighederne.


Med venlig hilsen

Steen Bille - formand for KulturHub Odder

formand@kulturhub.dk

 


8 fotografer vandt hver en særpris
Fotoudstilling i Odder bød på mange smukke billeder