Bring kulturlivet i spil
Tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker
Der er kamp om budgettet, risiko for besparelser og et voksende folkeligt pres
om at investere i den grøn, klimavenlig omstilling. Tallene fyger gennem luften nu da
kommunens budget skal knokles på plads. Men der er et stort Men gemt bag den
dominerende snak om økonomien.

Nok er en samfundsøkonomi, der hænger sammen, hypervigtig for en lille kommune som
Odder. Kvaliteten af børnepasning, ældrepasning, skolestyrke og mere til afhænger
naturligvis af de penge, der kan bruges på områderne.

Men bagom alle de flyvske tal ligger et fletværk af kontakter mellem mennesker. Som
forældre til et børnehave- eller skolebarn, til kolleger, til naboer. Langt de fleste indgår i et
fællesskab, lille eller større, og det kit, der holder os alle sammen dér, er kultur.

Kultur holder folk sammen
Mange, inklusive politikere, opfatter kultur som lig med finkultur, altså teater, opera, klassisk
musik. Mest for dem med penge, uddannelse og tillærte normer.

Det er dog ikke sandheden. Det er endda langt fra sandheden. Kultur er en meget
hverdagsagtig kvalitet, der kan det dér med at bringe folk sammen og holde dem sammen.
Kultur har potentialet til to store kvaliteter:

På den ene side at bringe adskilte mennesker sammen på en fælles aktiverende måde.
På den anden side at udvide trygge holdninger til en mere fordomsfri og nysgerrig tilgang til
andre mennesker og verden omkring.

Tænk kultur ind i de politiske prioriteringer
Derfor bør også de lokale politikere tænke kultur og kulturliv mere aktivt ind i deres
budgetforhandlinger og fremtidige prioriteringer af penge.

Kultur bør i den forstand farve og aktivere deres visioner for et
levedygtigt lokalsamfund på lige fod med økonomien.

Fordi hverdagskultur kan binde borgerne tættere sammen, og i dén forstand styrke vores
fælles liv i Odder Kommune.

Skrevet af Steen Bille, formand for KulturHub Odder, som et læserbrev og bragt i Odder Avis 15. september og i Århus Stiftstidende 17. september.
Skovbadning og poesi skaber nærvær
Kultur kan tilføre stilhed en ny dimension, når de mikses i naturen